Bina İskan Firmaları

Bina İskân Firmaları

Günümüzde yapılan binaların çalışmaları tamamlandıktan sonra kullanılabilir hale gelmesi ile beraber iskan işlemleri için ilgili yerlere başvurular gerçekleştirilir. Binalara oturulabilir izni yani iskanın verilebilmesi için bina içerisinde kullanılacak tüm alanların eksiksiz bir şekilde tamamlanmış ve gerekli tüm şartları yerine getirmiş olması gerekir. Yaşanılan yerin Belediyesi’ne yapılan başvurular sonucunda belediye tarafından gönderilen uzman kişiler binanın iskan işlemlerine uygun olup olmadığına karar verirler. İskan işlemleri binayı yapan mütahhitin ya da ev sahiplerinin başvurusu ile gerçekleşir. Yapılan binalar 29, 30, 31 numaralı İmar kanunu maddeleri doğrultusunda gerekli tüm izinler alınır. Yapı ruhsatının inşaatın başlama tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde alınması gerekir aksi takdirde bina kaçak yapı konumuna düşecektir.

İskan Nasıl Alınır

İskan almak isteyen Yapı sahiplerinin öncelikle yapılan projeler doğrultusunda binanın her türlü fiziki çalışmalarının tamamlanmış olması gerekir. Mesela binanın altyapı çalışmalarının eksik olması halinde bu binalara iskan verilmez. İskan için belediyelere yatırılmış olması gereken harç ve vergiler ise zamanda düzenli bir şekilde yatırılması gerekir. İskan belgesi için belediyelerin imar müdürlüklerine başvurular gerçekleştirilir. Bu müdürlükler tarafından görevlendirilen kişiler bir ay içerisinde iskan için başvuran binanın inceleme işlemlerini başlatırlar. Gelen kişiler binanın tam manası ile yaşanabilir bir hale geldiğine dair bir rapor hazırlayarak ilgili birimlere sunarlar. Böylece tüm şartların eksiksiz bir şekilde tamamlamış olan bina sahipleri iskan yani yapı ruhsatlarını alırlar.

İskan Alınmadığı Takdirde Ne Olur

İskan bir binanın belirlenen prosedürler doğrultusunda yaşanabilir olmasına dair verilen bir belgedir. Bu belge ile bina içerisinde bulunan kat sahipleri kendi adlarına su, doğalgaz ve elektrik aboneliklerini çıkararak bunları kullanabilirler. İskanı olmayan binalarda birçok problem ortaya çıkar. Böyle binaları satmak isteyen kişiler ya da bu binalardan ev almak isteyenler kredi kullanamazlar. Aynı şekilde iskansız binalarda oturan kişiler inşaat su ve elektriği kullanırlar. Bu durum ise daha maliyetli olabilir. Teknik olarak da bu tarz binalarda iskanın 5 yıl içerisinde alınmaması halinde ilgili birimler tarafından ciddi masrafları ile karşılaşılabilir. Bu tarz ciddi problemlerle karşılaşmak istemeyen kişiler ev alırken iskanının olup olmadığına bakmaları gerekir.

Firmamızın Sunduğu Profesyonel Hizmetler

Ev sahibi olmak isteyenler ileride herhangi bir problem ya da sorun yaşamamak için bu konuda hizmet sunan profesyonel firmalardan yardım alabilirler. Firmamız yürüttüğü danışmanlık hizmetleri ile insanların güvenli ve sağlıklı bir şekilde ev sahibi olması için çalışmalar yürütüyor. Yeni yapı ev alacaklar ya da aldıkları evlerin kaç yıllık olduğunu anlamak için yapılması gereken test ve incelemeler konusunda firmamızdan her türlü desteği alabilirler. Çünkü alınan evlerin artık deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde inşa edilmesi gerekir. Bu konuda teknik ekibimiz firmamızdan yardım almak isteyen herkese yardımcı olacaktır.