Evim Depreme Dayanıklı Mı

Evim Depreme Dayanıklı Mı?

Can ve mal kayıplarına neden olan depremler insan hayatında yaşanabilecek doğal afetler arasında yer alır. Özellikle ülkemiz kırıklı ve genç bir jeolojik yapıya sahip olduğu için sık sık depremler yaşanır. Deprem gerçeğine karşı her zaman tedbirli olmak ve gerekli önlemleri almak gerekir. Yaşam alanlarının depreme dayanıklı olup olmadığına baktırmak gerekir. Bu konuda verimli çalışmalar yürüten firmalar geliştirdikleri teknolojik cihazlar yardımı ile binaların sağlamlığını kontrol edebilirler. Geçmişte yaşanan üzücü depremler sonrası ortaya çıkan can kayıpları insanların şimdilerde daha dikkatli ve temkinli olmasını sağlamıştır. Bu nedenle yapılan binalar deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılır. Eski yapılar ise sağlam hale getirildi. Tadilatı yapılamayan binalar ise yıkılarak yerine yeni yapılar inşa edilir.

Depreme Dayanıklı Yapılar Nasıl Anlaşılır?

Ülkemizde yakın zamanda yaşanan depremlerin ardından insanlar oturdukları yapıların depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda bazı soru işaretleri ile karşı karşıyalar. bu konuda ülkemizde belli bir deprem yönetmeliği bulunur ve bu deprem yönetmeliği doğrultusunda öncelikle binaların yaşına bakılır. Çünkü son zamanlarda yapılan binaların daha sağlam olduğuna eski binaların ise yaşanabilecek herhangi bir deprem riskine karşı oldukça tehlikeli olduğu görülmüştür. Teknolojinin geliştiği çamurdan depreme karşı dayanıksız olan yapılar üretilen cihazlar ve yapılan testler sonucunda daha kolay anlaşılır. Yapılan incelemelerin ardından taşıyan binalar kontrollü bir şekilde yıkılarak yerine yeni yapılar inşa edilir.

Riskli Binalarda Yapılan İncelemeler

Yaşam alanlarının ve yapı malzemelerinin risk taşıyıp taşımadığına belirlenen kriterler doğrultusunda karar verilir. Binaların dayanıklılığına ve sağlamlığına bakılırken öncelikle binanın yaşı hesaplanır. Yapılan binanın projesinin ve ruhsatını olup olmadığına bakılır. İnşaat sırasında kullanılan betonun yapı malzemesi incelenir. Özellikle İstanbul depremi sırasında yıkılan binaların deniz kumu ile inşa edildiği görülmüştür. Binadan alınan karot beton dayanıklılığı belli bir seviyenin altındaysa bu da kriterler arasında yer alır. İnsanların içerisinde yaşadığı binaların kolon ve kirişleri incelenir ve buralarda çatlaklar varsa risk alarmı taşır. Kullanılan kolon demirleri paslanmış ve çok az sayıda ise bu durum binanın yıkılmasından Büyük bir rol oynayacaktır. Uzman kişiler bu kriterler doğrultusunda çalışmalarını yürütürler ve bu kriterleri taşıyan binaların bir an önce yıkılmasına karar verirler.

Depreme Dayanıklı Binalar Nasıl Olmalıdır

İstanbul ve Gölcük depremlerinin ardından ülkemizde birçok insan hayatını kaybetmiş ve çok fazla ev yıkılmıştır. Bu durum ülkemizi hem psikolojik olarak hem de ekonomik olarak sarsmıştır. Bu deprem gerçeğinin ardından çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda binalar daha sağlam ve dayanıklı bir şekilde yapılmıştır. Yapılar belli kıstaslar doğrultusuna inşa edilerek güvenilir hale getirilmiştir. Dayanıklı binalarda sağlam betonlar kullanılır ve demirin de aynı kalitede olmasına özen gösterilir. Deprem bölgelerinde binaların çok katlı yapılmasına müsaade edilmez. Zeminin yapısına uygun belli bir katsayısı çıkılır. Güvenilir yaşam alanları için firmamızdan yardım alabilirsiniz.