İnşaat Laboratuvarı

İnşaat Laboratuvarı

 

Modern kentlerin daha kalabalık bir hale gelmesi ile paralel olarak inşaat sektörü de her yıl büyük bir ilerleme kaydetmektedir. İrili ufaklı binlerce firmanın başta konut olmak üzere inşa ettikleri çok sayıda yapının denetlenmesi ise ayrı bir iş kolu olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle deprem riskinin yüksek olduğu ve sağlam ev inşa etmenin bir zorunluluk teşkil ettiği Türkiye’de yapıların sağlamlığının ve farklı yönlerden denetlenmesinin sağlanması açısından inşaat laboratuvarı önemli bir yer sahiptir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ruhsat ile bakanlık adına bu denetlemeleri yapan yapı denetleme firmalarının sundukları raporlar da resmî belge niteliğine sahiptir.

   

İnşaat Laboratuvarlarında Yapılan İşlemler

 

İnşaat laboratuvarı hem yeni yapılarda ve hem de eski yapılarda yapılması gereken denetimlerin, testlerin ve analizlerin yapıldığı çalışma alanlarıdır. Burada çok farklı testler ve çalışmalar yapılmaktadır. Deprem analizi ya da deprem testi, laboratuvarlarda yapılan en önemli çalışmalardan biridir. Yapılardan alınan örnek numunelerin incelenmesi ve yapı üzerinde yapılan diğer incelemelerle birleştirilerek rapor hazırlanması inşaat laboratuvarlarının faaliyet alanlarından biridir. İlk kez yapılacak olan binalarda da kullanılan malzemenin ve özellikle de betonun kalitesinin kontrol edilmesi, belirlenmiş olan standartlara uygunluğunun analiz edilmesi de inşaat laboratuvarlarının uğraşları arasındadır.

 

 

İnşaat Laboratuvarlarında Kimler Çalışır?

 

Yapılar açısından hayati öneme sahip olan işlemlerin yapıldığı inşaat laboratuvarı bu konuda uzman olan kişilerin bir arada çalıştıkları yerdir. Öyle ki bu işi yapabilmek için belirli bir eğitimden geçmek ve bazı belgelere sahip olmak gereklidir. Mevcut inşaat laboratuvarlarından birinde çalışmak isteyen kişilerin inşaat mühendisi ya da inşaat laboratuvar teknikeri unvanına sahip olması gereklidir. Bu unvanlar da Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yer alan ya da denkliği bulunan üniversitelerde alınan eğitimler neticesinde elde edilmektedir. Bunun dışında mimarların da laboratuvarlarda çalıştıkları zaman zaman görülen bir durumdur. Eğer çalışmak yerine bireyler kendi denetim firmalarını kurmak istiyorlarsa bunun için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ayrıca izin ve yetki almaları gereklidir.

 

İnşaat Laboratuvarlarına Neden Gereksinim Duyulur?

 

İnşaat laboratuvarları önemsiz gibi görünse de esasında son derece önemli olan çalışma alanlarıdır. Gerekli olan sağlamlık ve dayanıklılık değerlendirmelerinin yapılmaması, sağlam olmayan binaların inşa edilmesine ya da kötü niyetli kişiler tarafından kasıtlı olarak çürük binalar yapılmasına neden olabilir. Bu da Türkiye gibi bir depremler ülkesinde can e mal kayıplarının meydana gelebileceği anlamına sahiptir. Bu yüzden de inşaat laboratuvarlarında yapılacak testler hayati öneme sahiptir. Sadece yeni yapılacak olan binalarda değil, var olan binalarda durumun tespit edilebilmesi ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi açısından da laboratuvarlar son derece önemli bir rol oynamaktadır. Yapıların daha sağlam hale getirilmesi ve yap ömrünün uzatılması için gerekli olan teknik altyapı da bu laboratuvarlar tarafından sunulmaktadır.

 

Yapı Denetim Hizmetleri ve Ücretleri

 

İnşaat sektörünün her yıl büyük bir hızla büyümesine paralel olarak yapı denetim firmalarının sayısında da büyük bir patlama meydana gelmiştir. Bu patlamanın neticesinde de verilen yapı denetim ve test hizmetlerinin fiyatları son derece değişken bir yapıya sahip olmuştur. Bu yüzden de yapı denetim hizmetleri açısından net bir rakam belirtmek mümkün değildir. Yapı denetimi yapan firmaların sayısındaki çokluk, esasında bu hizmeti alacak kişiler için seçme olanağı sunmaktadır. Uzun yıllardan beri yapı denetimi konusunda kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetler sunan firmamız, bu konuda müşterilerinin gereksinim duyduğu her türlü hizmeti sağlamaktadır. Firmamız tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmak ve daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.