İstanbul Kentsel Dönüşüm Firmaları

İstanbul Kentsel Dönüşüm Firmaları

Kentsel dönüşüm yıllar boyunca da hem ülkemizde hem de dünya üzerinde gerçekleştirilerek kent çehrelerinin daha sağlıklı ve daha iyi olmasının sağlanması olarak da açıklanabilir. Kentsel dönüşüm işlemlerinin hayata geçirilmesi alanında birçok çalışmaya yer verilmesi lazım gelir.

Yapılacak olan dönüşümün kent mimarisi ile uyumlu bir bütünlüğe sahip olmasının yanı sıra kentte yaşayanlarında yararına yapılacak olan çalışmalar ile başlamıştır. Genel olarak miadını doldurmuş olan yapıların, insan sağlığına zararlı yerlerin ya da görsel olarak kent çehresine uygun olmayan yerlerin yıkılarak kent için ideal alanın yaratılması olarak başlamış olup günümüzde ise daha çok deprem riski ile açıklanmaktadır.

İstanbul kentsel dönüşüm denildiğinde deprem fay hattı üzerinde yer alan kentin elbette ilk olarak deprem riski taşıyan yapılarının yıkılarak depreme dayanıklı yerlerin yapılması ya da depreme karşı dayanıklı olan alanın hazırlanması gelmektedir. Bunun yanı sıra kent içinde belli yerlerin düz alan olarak hazırlanarak toplanma alanı olarak da hayata geçirilmesi yer almaktadır.

Yerinde Dönüşüm Nedir?

Kentsel dönüşüm denilince ilk olarak akla gelen yerinde dönüşüm uygulamalarıdır. Birçok farklı alanda hayata geçirilmekte olan yerinde dönüşüm adından da anlaşılacağı üzere deprem riski taşıyan binanın yıkılarak aynı yerine depreme karşı dayanıklı olan binanın yapılması işlemidir. İstanbul kentinde yapılacak olan bu çalışmalarda hizmet sunan danışmanlık firmalarında destek alabilirsiniz. İstanbul kentsel dönüşüm firmaları arasında yer alan şirketimiz ile de iletişime geçerek gerekli olan tüm kentsel dönüşüm işlemleri ve gerekli olan uygulamalar hakkında bilgi edinmeniz mümkün olurken çalışmalara da başlayabilirsiniz.

Bina Riski Nasıl Anlaşılır? Neler Yapılmalıdır?

Deprem riski taşıyan binanın yerinde dönüşümüne karar verilmesi için öncelikle depreme karşı dayanıksız olduğunun tespit edilmesi gerekir. Binanızın depreme karşı olan risk raporu ise Bakanlık tarafından onaylı olan risk tespit kuruluşları tarafından gerçekleştirilir.

Binanın ömrünün dolmuş olması ya da deprem olasılığında ağır hasar alma ya da yıkılma riskinin tespit edilmesi ile beraber hazırlanan rapor kentsel dönüşüm için ilk adım olarak kabul edilebilir. Gerçekleştirilecek olan deprem risk raporu sonrasında kentsel dönüşüme başlanması aşamasında devlet kredisi desteğinden de yararlanılarak kentsel dönüşüm kredisi alınabilmektedir.

Yerinde dönüşüm uygulamalarında deprem riski taşıyan binanın rezerv alanı ya da uygulama alanı olarak belirlenmiş ise deprem risk raporunu da belediye tarafında yapılarak binada bulunanların ise bu alanda hiçbir hakkı da aranmaz.  Rezerv alanı, riskli alan gibi içeriklere sahip olan alanlarda bina yıkılır. Burada mal sahiplerinin on beş gün içinde de itiraz hakkı bulunur. Bu aşama da riskli alan kabulü olursa binanın almış gün içinde yıktırılması hükmü çıkarılır. Süre içinde yıkılmayan bina kamu eliyle yıkılarak yıkımdaki masraflar ise maliklerden talep edilerek işlemler başlatılmış olur.