Kentsel Dönüşüm Başvuru

Kentsel Dönüşüm Başvuru

Doğal afetler içerisinde can ve mal kayıplarına neden olan depremler ülkemizin acı bir gerçeğidir. Önemli fay hattı üzerinde bulunan ülkemizde belli aralıklarla büyük ya da küçük ölçekli depremler meydana gelir. Yaşanan depremlerin şiddetine bağlı olarak meydana gelen göçükler ve can kayıpları sırasında insanlar büyük bir felaket yaşarlar. Depremin hayatın önemli bir gerçeği olduğunu anlaşılan günümüzde insanlar daha tedbirli ve dikkatli bir şekilde davranarak yaşam alanlarında güvenlik önlemlerini almaya çalışıyorlar. Bu nedenle eski yapı ve binalar yıkılarak yerine yenileri inşa edilir. Bu konuda devlet insanlara sağladığı kolaylıklarla kentsel dönüşüm işlemlerini başlatır. Böylece eski yapı sahipleri devletten aldığı destekle daha sağlam ve dayanıklı yapılar hazırlayarak sağlıklarını ve mal varlıklarını korurlar.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Yaşanabilecek afetlere karşı risk taşıyan yapıların yıkılarak yerine yaşanabilir konutların yapılması sürecine kentsel dönüşüm denir. Özellikle yaşanan depremler sonrasında ömrünü tamamlamış binalar sağlığını ve güvenliğini tehdit eder hale gelir. Kentsel dönüşüm işlemleri devletin sağlığı kolay kredi imkanları, kira yardımı ve yapılacak binaların harç vergi gibi işlemlerden muaf tutularak inşa edilmesidir. Bu konuda hiçbir desteğini vatandaştan esirgemeyen devlet, insanlara büyük avantajlar sunarak daha sağlıklı ve yaşanabilir alanlara sahip olmasına imkan tanır. Kentsel dönüşüm sonucu yeniden yapılan binalar yaşanabilecek afetlere karşı oluşacak zararları en alt seviyeye indirir. Yapılan binaların ve yapıların daha modern ve estetik durması açısından devlet bu alanlara uygun kültür merkezleri ve çocuk parkı gibi alanlarda ekler.

Kentsel Dönüşüm Alanları Nasıl Belirlenir?

Kentsel dönüşüm alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenir. Risk ihtimali taşıyan alanlar yapılan incelemeler sonucu belirlenir. Bu alanlarda her türlü bilimsel ve teknik malzeme kullanılarak yapılan testler sonucunda binaların hasarlı olduğuna karar verilerek kentsel dönüşüm işlemleri ne başlanır. Kentsel dönüşümle beraber şehirler modernleşmeye başlayacak ve bu alanlar her türlü tehlikeden arındırılmış olacaktır. Bu konuda devlet yapılan düzenleme ve kanun hükmünde kararname ile Çevre Şehircilik Bakanlığı’na proje uygulama yetkisi vermiştir. Bu nedenle herhangi bir bölgede kentsel dönüşüm işlemleri ne başlanacak ise buna Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karar verir.

Kentsel Dönüşüme Nasıl Başvuru Yapılır

İnsan sağlığına büyük bir önem verilen günümüzden yaşam alanlarının daha sağlıklı ve güvenilir olması açısından kentsel dönüşüm işlemleri gerçekleştirilir. devletin sunmuş olduğu bu avantajı imkanlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar kentsel dönüşüm için şu belgeleri hazırlamaları gerekir.

  • Tapu fotokopisi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Tapudan alınan ve bina kat mülkiyetini gösteren belge
  • Belediyeden alınan binanın statik yapısı ile ilgili proje ya da resmi yazı
  • Belediyeden alınan UAVT yani yerleşim yeri doğrulama yazısı
  • Vekaletname
  • Şirket yetkilisi imzası

Bu belgeleri eksiksiz bir şekilde tamamlayan kişiler uygun görüldüğü takdirde kentsel dönüşüm işlemlerinden yararlanabilirler. Kentsel dönüşümle ilgili merak ettiğiniz tüm yardım ve desteği firmamızdan alabilirsiniz.