Bina İskanı

Bina İskân

 

İnşa edilen yapıların güvenliğinin ve sağlamlığının garanti altına alınabilmesi için devlet tarafından birtakım standartlar belirlenmiştir. Bu standartlara uymak zorunlu olduğu gibi, uymayanlar için de cezai yaptırımlar söz konusudur. Yapılar farklı aşamalarda farklı yönleri üzerinden değerlendirmelere tabi tutularak bazı belgeler ve izinler almaktadır. Bunlardan ilki yapı ruhsatıdır. Bir inşaatın başlayabilmesi açısından ruhsata sahip olmak zorunludur. Aksi halde yapılacak olan yapılar kaçak muamelesi görecektir. Bunun dışında binanın tamamlanmasının ardından alınması gereken bir diğer belge de bina iskân belgesidir. Yapının belirlenen kurallara uygun olarak yapıldığının ve hem çevre açısından hem de bölgenin imar planı açısından herhangi bir uyumsuzluğunun olmadığının ispat edilmesi için bu belgeye yapıların sahip olması gereklidir.

 

İskân Nereden Alınır?

 

Bina iskân izni ya da belgesi, binanın bulunduğu sınırlarda hizmet veren belediyelerden alınmaktadır. Yapıların farklı aşamalarda yapılacak olan işlemlerini denetlemek ve resmi olarak takip etmek için çok sayıda kurum görevlidir. Yapı denetim firmaları da çeşitli aşamalarda devreye girerek yapıların sağlam ve güvenilir olduklarını incelemektedir. İskân raporu alabilme açısından da bu firmaların düzenlemiş olduğu raporların önemi büyüktür. Belediyeler bu raporlara ve kendi yapmış oldukları incelemelere bakarak yapıya iskân izninin verilip verilmeyeceği konusunda son sözü söylemektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izni ile her türlü yapı denetim hizmetini sunan firmamızdan bu konuda ihtiyaç duyduğunuz testleri sağlayabilirsiniz.

 

İskân Almak İçin Gerekli Olan Evraklar

 

Belediyelerden iskân belgesi alabilmek için birtakım evrakların sunulması önem arz etmektedir. Bu evraklardan birinin bile eksik olması, iskân işleminin aksamasına neden olur. Bunların başında iskân dilekçesi gelmektedir. Belediyeye hitaben yazılacak olan bu dilekçede talep açıkça dile getirilmelidir. Bunun dışında vergi dairesinden alınacak “borcu yoktur” yazısı da iznin alınabilmesi açısından zorunlu olan evraklardan biridir. Vergi borcu olanların iskân işlemleri yapılmamaktadır. Ayrıca binanın iç ve dış güvenliği açısından birtakım testlerin sonuçları da talep edilmektedir. Binanın cephe fotoğraflarının da iskân başvuru dosyasına eklenmesi gereklidir. Bina iskân almak için gerekli olan belgelerin tam listesini öğrenmek için firmamız ile irtibata geçebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca iskân için gerekli olan güvenlik testlerini de yapı denetimi hizmeti sunan firmamızdan temin edebilirsiniz.

 

İskân Almak Ücretli Mi?

 

Yapılar için iskân başvurusu yapıldığı zaman belirli bir miktar ücretin de ödenmesi gereklidir. Ödenmesi gereken bu ücret belediye tarafından tahsil edilmektedir. Ancak bu konuda net bir rakamdan söz etmek mümkün değildir. Belediyeler bu konuda her yıl fiyatları değiştirmekte ve piyasa koşullarına göre kısmi artışlar yapmaktadır. Ayrıca iskân işleminin yapılacağı bölge de fiyatların belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. İskân ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek için belediyelerin bu iş ile uğraşan birimlerine başvuru yapılabilir ve güncel fiyatlar öğrenilebilir.